Termini za polaganje

Za prijave polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita obratite se autoškoli,primer uplatnice za polaganje teorijskog i praktičnog dela možete preuzeti sa stranice CENOVNIK na dnu strane. Dana 20.10.2016.godine dobili […]