CENOVNIK

B kategorija

B kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka 40 časova 48.000,00

B kategorija

Kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka 35 časova 42.000,00

B kategorija

Kandidat ima F kategoriju

Cena

Teorijska obuka 20 časova (15+5) 7.000,00
Praktična obuka 20 časova 24.000,00

B kategorija

Kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka 30 časova 36.000,00

B kategorija

Kandidat ima B1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka – nema 0,00
Praktična obuka 30 časova 36.000,00

B kategorija

Kandidat ima M kategoriju

Cena

Teorijska obuka 25 časova (20+5) 8.750,00
Praktična obuka 40 časova 48.000,00

AM kategorija

AM kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka 7 časova 7.000,00

AM kategorija

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M

Cena

Teorijska obuka 7 časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka 7 časova 7.000,00

A1 kategorija

A1 kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka 20 časova 20.000,00

A1 kategorija

Ako kandidat ima AM kategoriju

Cena

Teorijska obuka 0 časova 00,00
Praktična obuka 7 časova 7.000,00

A1 kategorija

Ako kandidat ima B kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7  časova (5+2) 2.450,00
Praktična obuka 20 časova 20.000,00

A2 kategorija

A2 kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka 30 časova 37.500,00

A2 kategorija

Ako kandidat ima AM kategoriju

Cena

Teorijska obuka 0 časova 00,00
Praktična obuka 14 časova 17.500,00

A2 kategorija

Ako kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka 0 časova 00,00
Praktična obuka 7 časova 8.750,00

A2 kategorija

Ako kandidat ima B kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova 2.450,00
Praktična obuka 30 časova 37.500,00

A kategorija

A kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Cena

Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00
Praktična obuka 40 časova 50.000,00

A kategorija

Ako kandidat ima AM kategoriju

Cena

Teorijska obuka 0 časova 00,00
Praktična obuka 20 časova 25.000,00

A kategorija

Ako kandidat ima A1 kategoriju

Cena

Teorijska obuka 0 časova 00,00
Praktična obuka 14 časova 17.500,00

A kategorija

Ako kandidat ima A2 kategoriju

Cena

Teorijska obuka 0 časova 00,00
Praktična obuka 7 časova 8.750,00

A kategorija

Ako kandidat ima B kategoriju

Cena

Teorijska obuka 7 časova 2.450,00
Praktična obuka 40 časova 50.000,00

TEORIJSKI ISPIT ZA SVE KATEGORIJE iznosi 3.200,00 din+uplatnica MUPu 792,00 din
PRAKTIČNI ISPIT ZA SVE KATEGORIJE iznosi 3.000,00 din+uplatnica MUPu 985,00 din

ISPIS KANDIDATA IZ ŠKOLE I IZDAVANJE SVIH POTVRDA KAO I UVERENJA O POLOŽENOM VOZAČKOM ISPITU JE BESPLATNO.

upl1upl2

Način plaćanja:

  • gotovinom na 2/4/6/8/10 rata
  • administrativnom zabranom
  • čekovima građana
  • beskamatnim kreditom preko EURO EFG BANKE na maksimum 12 rata
  • bez obzira na banku u kojoj primate platu:
    – kreditnim karticama,
    – platnim karticama

collage