Vojvode Mišića 9, Kragujevac |
office@autoskolatim.rs autoskolatim@hotmail.com

Cenovnik

Dobrodošli u svet sigurnih vozača

CENOVNIK


Započnite obuku danas

B KATEGORIJA

B KATEOGRIJA

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD76.000,00

 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 16.000,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova 60.000,00RSD


počnite danas

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju
RSD56.000‬,00

 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 3.500,00
 • Praktična obuka 35 časova 52.500,00


počnite danas

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima F
kategoriju
RSD38.000‬,00

 • Teorijska obuka 20 časova (15+5) 8.000,00RSD
 • Praktična obuka 20 časova 30.000,00RSD


počnite danas

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju
RSD48.500‬,00

 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 3.500,00RSD
 • Praktična obuka 30 časova 45.000,00RSD


počnite danas

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B1 kategoriju
RSD45.000‬,00

 • Teorijska obuka – nema teorijske obuke
 • Praktična obuka 30 časova 45.000,00RSD


počnite danas

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima M kategoriju
RSD70.000‬,00

 • Teorijska obuka 25 časova (20+5) 10.000,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova 60.000,00RSD


počnite danas

AM KATEGORIJA

AM KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD26.500,00

 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 16.000,00RSD
 • Praktična obuka 7 časova 10.500,00RSD


počnite danas

AM KATEOGRIJA

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M
RSD14.000,00

 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 3.500,00RSD
 • Praktična obuka 7 časova 10.500,00RSD


počnite danas

A1 KATEGORIJA

A1 KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD46.000,00

 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 16.000,00RSD
 • Praktična obuka 20 časova 30.000,00RSD


počnite danas

A1 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM kategoriju
RSD10.500,00

 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 7 časova 10.500,00RSD


počnite danas

A1 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD33.500,00

 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 3.500,00RSD
 • Praktična obuka 20 časova 30.000,00RSD


počnite danas

A2 KATEGORIJA

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD61.000,00

 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 16.000,00RSD
 • Praktična obuka 30 časova 45.000,00RSD


počnite danas

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM kategoriju
RSD28.000,00

 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 14 časova 28.000,00RSD


počnite danas

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A1 kategoriju
RSD14.000,00

 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 7 časova 14.000,00RSD


počnite danas

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD48.500,00

 • Teorijska obuka 7 časova 3.500,00RSD
 • Praktična obuka 30 časova 45.000,00RSD


počnite danas

A KATEGORIJA

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD76.000,00

 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 16.000,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova 60.000,00RSD


počnite danas

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM kategoriju
RSD36.000,00

 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 20 časova 36.000,00RSD


počnite danas

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A1 kategoriju
RSD28.000,00

 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 14 časova 28.000,00RSD


počnite danas

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A2 kategoriju
RSD14.000,00

 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 7 časova 14.000,00RSD


počnite danas

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD63.500,00

 • Teorijska obuka 7 časova 3.500,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova 60.000,00RSD


počnite danas

C KATEGORIJA

CE KATEGORIJA

C KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD56.500,00

 • Teorijska obuka 7 časova 3.500,00RSD
 • Praktična obuka 15 časova 52.500,00RSD


počnite danas

CE KATEOGRIJA

Ako kandidat ima C kategoriju
RSD35.000,00

 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 7 časova 35.000,00RSD


počnite danas