Vojvode Mišića 9, Kragujevac | Kralja Petra I 59, Batočina
office@autoskolatim.rs

Cenovnik

Dobrodošli u svet sigurnih vozača

car-vehicle-technology-luxury-100653

B KATEGORIJA

B KATEOGRIJA

Kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD62.000,00
 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova 48.000,00RSD

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM i (ili) A1 kategoriju
RSD44.450‬,00
 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 2.450,00
 • Praktična obuka 35 časova 42.000,00

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima F
kategoriju
RSD31.000‬,00
 • Teorijska obuka 20 časova (15+5) 7.000,00RSD
 • Praktična obuka 20 časova 24.000,00RSD

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A2 i (ili) A kategoriju
RSD38.450‬,00
 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 2.450,00RSD
 • Praktična obuka 30 časova 36.000,00RSD

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B1 kategoriju
RSD36.000‬,00
 • Teorijska obuka – nema teorijske obuke
 • Praktična obuka 30 časova 36.000,00RSD

B KATEOGRIJA

Ako kandidat ima M kategoriju
RSD56.750‬,00
 • Teorijska obuka 25 časova (20+5) 8.750,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova48.000,00RSD
red-and-black-moped-scooter-beside-green-grass-159192

AM KATEGORIJA

AM KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD22.400,00
 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00RSD
 • Praktična obuka 7 časova 8.400,00RSD

AM KATEOGRIJA

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M
RSD10.850,00
 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 2.450,00RSD
 • Praktična obuka 7 časova 8.400,00RSD
motor-scooter-parked-near-tree-2146944

A1 KATEGORIJA

A1 KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD38.000,00
 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00RSD
 • Praktična obuka 20 časova 24.000,00RSD

A1 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM kategoriju
RSD8.400,00
 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 7 časova 8.400,00RSD

A1 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD26.450,00
 • Teorijska obuka 7 časova (5+2) 2.450,00RSD
 • Praktična obuka 20 časova 24.000,00RSD
photography-of-bmw-motorcycle-1191109

A2 KATEGORIJA

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD59.000,00
 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00RSD
 • Praktična obuka 30 časova 45.000,00RSD

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM kategoriju
RSD21.000,00
 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 14 časova 21.000,00RSD

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A1 kategoriju
RSD10.500,00
 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 7 časova 10.500,00RSD

A2 KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD47.450,00
 • Teorijska obuka 7 časova 2.450,00RSD
 • Praktična obuka 30 časova 45.000,00RSD
bike-engine-machine-motorcycle-595808

A KATEGORIJA

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu
RSD74.000,00
 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova 60.000,00RSD

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima AM kategoriju
RSD30.000,00
 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 20 časova 30.000,00RSD

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A1 kategoriju
RSD21.000,00
 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 14 časova 21.000,00RSD

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima A2 kategoriju
RSD10.500,00
 • Teorijska obuka 40 časova (30+10) 14.000,00RSD
 • Praktična obuka 7 časova 10.500,00RSD

A KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD62.450,00
 • Teorijska obuka 7 časova 2.450,00RSD
 • Praktična obuka 40 časova 60.000,00RSD
white-freight-truck-close-up-photography-2449454

C KATEGORIJA

C KATEOGRIJA

Ako kandidat ima B kategoriju
RSD47.450,00
 • Teorijska obuka 7 časova 2.450,00RSD
 • Praktična obuka 15 časova 45.000,00RSD
white-dump-truck-near-pine-tress-during-daytime-93398

CE KATEGORIJA

CE KATEOGRIJA

Ako kandidat ima C kategoriju
RSD28.000,00
 • Teorijska obuka 0 časova
 • Praktična obuka 7 časova 28.000,00RSD