Vojvode Mišića 9, Kragujevac |
office@autoskolatim.rs

Kategorije

Kategorije

A KATEGORIJA

Starosni uslovi za polaganje AM kategorije: 16 godina, A1: 16 godina, A2: 18 godina, A: 24 godina

C KATEGORIJA

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg. Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije ( ne probna vozačka ).

B KATEGORIJA

Kategorija B je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija najveća dozvoljena masa nije veča od 3,5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača.

CE KATEGORIJA

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg.Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije

AM KATEGORIJA

Teorijska obuka 40 časova (30+10)
Praktična obuka 7 časova
Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M
Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 7 časova

A1 KATEGORIJA

Teorijska obuka 40 časova (30+10)
Praktična obuka 20 časova
Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova
Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 20 časova

A2 KATEGORIJA

Teorijska obuka 40 časova (30+10)
Praktična obuka 30 časova
Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 14 časova
Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova
Teorijska obuka 7 časova
Praktična obuka 30 časova

A KATEGORIJA

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 14 časova
Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova
Teorijska obuka 7 časova
Praktična obuka 40 časova

 

B KATEGORIJA

Teorijska obuka 40 časova (33+7)
Praktična obuka 40 časova
Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 35 časova
Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 30 časova
Teorijska obuka 20 časova (15+5)
Praktična obuka 20 časova
Teorijska obuka 25 časova (20+5)
Praktična obuka 40 časova
Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 30 časova

  • U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja  polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo jednog od roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje. Ono vam je potrebno je za početak praktične obuke.
  • Nakon upisa, počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata i uglavnom se organizuje u 13 temina po 3 casa, 1 terminu od 1 časa. Čas teorijske obuke traje 45 minuta.Nastavu držimo tokom celog dana!!!
  • Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi,s obzirom da se radi o dve uplate,1 ka auto školi ,2ka mupu za sve kandidate smo obezbedili platnu instituciju,tako da kompletnu prijavu za polaganje ispita završavate u auto školi. Nakon prijave Auto škola dostavlja spisak kandidata prijavljenih za polaganje, najkasnije 7 radnih dana pre unapred dobijenog termina za polaganje, sem u slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, kada nam MUP dodeljuje vanredni termin za polaganje.
  • Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača “B” kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom,tokom celog dana,svakim danom sem nedelje.
  • Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, pored izvršene uplate takse za polaganje potrebno je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje.
  • Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu po svoju DOZVOLU. Stavite na vozilo nalepnicu “P” (dobićete od nas uz Uverenje) i vozite.SVE POTREBNE TAKSE ZA IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE MOŽETE UPLATITI KOD NAS NA LICU MESTA.
  • Kandidati za vozače “B” kategorije koji već imaju neku od kategorija (AM, M, F, A1, A2, A ili B1) imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke. Detalje pogledajte na stranici CENOVNIK.

C KATEGORIJA

Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 15 časova

 

CE KATEGORIJA

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova