KATEGORIJE

AM

Kategorija je dozvola za mopede, lake tricikle i lake četvorocikle kojima zapremina motora ne prelazi 50 ccm, a snaga ne prelazi 4 kW i koji ne ostavruju brzinu veću od 45 km/h. Obuka za AM kategoriju se sastoji iz teorijskog i praktičnog dela, a potreban broj časova zavisi od toga da li već posedujete vozačku dozvolu neke kategorije. Ispit se sastoji iz polaganja teoretskog dela (TESTOVA) i polaganja praktičnog dela ( VOŽNJE).Obuka se može vrišti sa 15 godina starosti ali se polaganje vožnje vrši sa punih 16 godina.

Moped Sprint Grido 49cm3
Moped Sprint Grido 49cm3

AM kategorija

AM kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Teorijska obuka 40 časova (30+10)
Praktična obuka 7 časova

AM kategorija

Kandidat ima neku od kategorija: B1,B,BE,C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D,DE, F, M

Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 7 časova

 

A1

Motocikli čija radna zapremina motora nije veća od 125cm3 i snage motora do 11kW, kao i teški tricikli čija snaga motora ne prelazi 15 kW. Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i PSP, ili AM dozvola i navršenih 15 godina. Sa navršenih 16 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

Motorcikl PIAGGO 125cm3
Motorcikl PIAGGO 125cm3

A1 kategorija

A1 kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Teorijska obuka 40 časova (30+10)
Praktična obuka 20 časova

A1 kategorija

Ako kandidat ima AM kategoriju

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova

A1 kategorija

Ako kandidat ima B kategoriju

Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 20 časova

A2

Motocikli čija snaga motora nije veća od 35 kW i čiji odnos snage motora i mase vozila nije veći od 0,2 kw/kg Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i PSP,AM, ili B dozvola i navršenih 17 godina. Sa navršenih 18 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita.

Motorcikl PIAGGI0 Beverly B500cm3
Motorcikl PIAGGI0 Beverly B500cm3

A2 kategorija

A2 kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Teorijska obuka 40 časova (30+10)
Praktična obuka 30 časova

A2 kategorija

Ako kandidat ima AM kategoriju

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 14 časova

A2 kategorija

Ako kandidat ima A1 kategoriju

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova

A2 kategorija

Ako kandidat ima B kategoriju

Teorijska obuka 7 časova
Praktična obuka 30 časova

A

Motocikli i teški tricikli čija snaga motora prelazi 15 kW Za obuku je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i PSP,AM, ili B dozvola i navršene 23 godine. Sa navršenih 24 godina kandidat stiče pravo da izađe na teoretski i praktični deo ispita, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

087

A kategorija

Ako kandidat ima A1 kategoriju

Teorijska obuka 0 časovaPraktična obuka 14 časova

A kategorija

Ako kandidat ima A2 kategoriju

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova

A kategorija

Ako kandidat ima B kategoriju

Teorijska obuka 7 časova
Praktična obuka 40 časova

B

Kategorija B je dozvola za upravljanje putničkim vozilom, tj vozilima čija najveća dozvoljena masa nije veča od 3,5 t i nemaju više od 8 mesta za sedenje ne računajući sedište za vozača. Teorijska obuka, polaganje teorijskog dela ispita i praktična obuka se može vršiti sa navršenih 16 godina, a polaganje praktičnog dela ispita sa navršenih 17 godina.
Obuka se sastoji od 40 časova teorijske i 40 časova praktične obuke.

 

 

 

 

B kategorija

B kategorija

Ako kandidat ne poseduje vozačku dozvolu

Teorijska obuka 40 časova (33+7)
Praktična obuka 40 časova

B kategorija

Ako kandidat ima AM ili A1 kategoriju

Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 35 časova

B kategorija

Ako kandidat ima A2 ili A kategoriju

Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 30 časova

B kategorija

Ako kandidat ima F kategoriju

Teorijska obuka 20 časova (15+5)
Praktična obuka 20 časova

B kategorija

Ako kandidat ima M kategoriju

Teorijska obuka 25 časova (20+5)
Praktična obuka 40 časova

B kategorija

Ako kandidat ima B1 kategoriju

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 30 časova

U kratkim crtama postupak od upisa do dobijanja vozačke dozvole je sledeći:

  • U Auto školi sklapate Ugovor kojim je regulisan način obuke i način sprovođenja i organizovanja  polaganja ispita. Za sklapanje Ugovora je potrebna lična karta, a za maloletna lica je potrebno i prisustvo jednog od roditelja za potpis Ugovora. Za upis nije potrebno lekarsko uverenje. Ono vam je potrebno je za početak praktične obuke.
  • Nakon upisa, počinje slušanje teorijske nastave (fond od 40 časova) koja se organizuje u prostorijama Auto škole. Termini nastave se usklađuju prema slobodnom vremenu kandidata i uglavnom se organizuje u 13 temina po 3 casa, 1 terminu od 1 časa. Čas teorijske obuke traje 45 minuta.Nastavu držimo tokom celog dana!!!
  • Nakon završene teorijske obuke, vrši se prijava teorijskog dela ispita. Prijava se vrši u Auto školi,s obzirom da se radi o dve uplate,1 ka auto školi ,2ka mupu za sve kandidate smo obezbedili platnu instituciju,tako da kompletnu prijavu za polaganje ispita završavate u auto školi. Nakon prijave Auto škola dostavlja spisak kandidata prijavljenih za polaganje, najkasnije 7 radnih dana pre unapred dobijenog termina za polaganje, sem u slučaju većeg broja prijavljenih kandidata, kada nam MUP dodeljuje vanredni termin za polaganje.
  • Nakon položenog teorijskog dela ispita potrebno je izvaditi lekarsko uverenje za vozača “B” kategorije i tada se započinje sa praktičnom obukom (fond 40 časova). Dnevno je moguće imati najviše dva časa i termini se takođe zakazuju u dogovoru sa kandidatom,tokom celog dana,svakim danom sem nedelje.
  • Nakon završene praktične obuke dolazi na red prijava polaganja vožnje, pored izvršene uplate takse za polaganje potrebno je priložiti i POTVRDU O POLOŽENOM ISPITU IZ PRVE POMOĆI. Obuku i polaganje ispita iz prve pomoći moguće je obaviti u bilo kojoj fazi od upisa do prijave vožnje.
  • Nakon položenog praktičnog dela ispita (vožnje) u Auto školi dobijate UVERENJE o položenom vozačkom ispitu (besplatno) i odlazite u Policijsku upravu po svoju DOZVOLU. Stavite na vozilo nalepnicu “P” (dobićete od nas uz Uverenje) i vozite.SVE POTREBNE TAKSE ZA IZDAVANJE PROBNE VOZAČKE DOZVOLE MOŽETE UPLATITI KOD NAS NA LICU MESTA.
  • Kandidati za vozače “B” kategorije koji već imaju neku od kategorija (AM, M, F, A1, A2, A ili B1) imaju različit (manji) fond časova teorijske i praktične obuke. Detalje pogledajte na stranici CENOVNIK.

C

Motorna vozila čija je najveća dozvoljena masa veća od 7.500 kg. Za upis je potrebna lična karta i vozačka dozvola B kategorije ( ne probna vozačka ). Obuka se sastoji od teorijske i praktične obuke.Po završenoj teorijskoj obuci (7 časova) , i po položenom teorijskom ispitu kandidat stiče pravo da obavlja praktičnu obuku koja se sastoji od 15 m/č (za to je potrebno lekarsko uverenje).Kandidat mora imati navršenu 21 godinu života. Polaganje praktičnog dela vozačkog ispita se polaže BEZ PRISUSTVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA U VOZILU!!!

C kategorija

 

C kategorija

Kandidat mora posedovati B kategoriju

Teorijska obuka 7 časova (5+2)
Praktična obuka 15 časova

CE

Skup vozila čije vučno vozilo spada u kategoriju C, a najveća dozvoljena masa priključnog vozila prelazi 750 kg.Za osposobljavanje je potrebna lična karta, lekarsko uverenje i vozačka dozvola C kategorije. Osposobljavanje se satoji od 7 m/č. Polaže se praktični deo ispita, BEZ PRIUSTVA POLICIJSKOG SLUŽBENIKA U VOZILU!!!

 

 

CE kategorija

Ako kandidat ima C kategoriju

Teorijska obuka 0 časova
Praktična obuka 7 časova