Termini za polaganje

Za prijave polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita obratite se autoškoli,primer uplatnice za polaganje teorijskog i praktičnog dela možete preuzeti sa stranice CENOVNIK na dnu strane.

Dana 20.10.2016.godine dobili smo OBAVEŠTENJE o domovima zdravlja kod kojih možete odraditi prvu pomoć i u prilogu se vidi koja lica imaju licencu za to.

NAPONENA: ZASTAVINA AMBULANTA od 20.10.2016. god. zvanično nema licencu stoga dragi kandidati imate na raspolaganju HITNU POMOĆ za polaganje ispita iz prve pomoći…

7-001